Suočimo se s time – koliko god predivno ideja prirodnoga planiranja obitelji (PPO) može zvučati, za mnoge parove stvarnost može biti daleko od toga lijepoga ideala. Zajednički problem među frustriranim parovima koji „navigavaju” burnim vodama PPO-a jest to da stvarnost poštivanja crkvenoga nauka protiv kontracepcije može biti daleko od idiličnoga ideala koji im se prikazuje. Kada shvate da su duboko u životnome stilu PPO-a, a ideal koji im se predstavlja čini im se posve nedostižnim, parovima se ta stvarnost može učiniti preteškom da bi je do kraja podnijeli, i neki požele odustati, a što je još gore – neki stvarno odustanu.

Nije neobično da ljudi koji podučavaju katoličke parove počnu istima „prodavati” ideju prirodnoga planiranja obitelji. Svima nam je poznato da velika većina katoličkih parova u dobi za rađanje djece koristi kontracepciju. To znači da većina mladih katoličkih parova odluči zanemariti ovaj ključni crkveni nauk. Nije neobično što ljudi pokušavaju “prodati” ideju o PPO-u, budući da mnogo parova „ne pada” na nauk o kontracepciji. No pretjerano uljepšavanje ideje o korištenju prirodnoga planiranja obitelji može imati nesretnu posljedicu da parovi odustanu od PPO-a jer nije ispunio njihova idealistička očekivanja.

Četiri razloga da se nastavi s prirodnim planiranjem obitelji

No koliko god to ponekad može biti teško, parovi ne bi trebali odustati od korištenja PPO-a, a evo četiriju razloga za to. 

1. Tu se ne radi o zemlji, nego o nebu.

Zvuči pomalo prejednostavno, zar ne? No činjenica je da je korištenje PPO-a kao načina slijeđenja crkvenoga nauka o kontracepciji prečesto usredotočeno na naš zemaljski, a ne na naš nebeski život.

Mnogo se i ustrajno govori o korištenju PPO-a i tome kako to može pozitivno utjecati na brakove time što potiče parove da komuniciraju i surađuju na planiranju svoje obitelji. To je točno za mnoge ljude koji koristeći PPO otkriju mnogo bliskosti sa svojim supružnikom, ali nije tako kod svih parova. Neki parovi otkriju da PPO predstavlja izazove i uzrokuje stres u njihovu braku, a kojih inače ne bi bilo. Ta spoznaja kod mnogih parova dovede do želje da odustanu.

No ta želja da se odustane od PPO-a proizlazi iz nečega vezanoga za naš zemaljski život. Da, PPO može nekim parovima biti velik izazov. Da, PPO može u nekim brakovima uzrokovati stres. No PPO parovima daje sposobnost da postanu svetijima, a upravo smo to pozvani činiti u braku. Bilo bi ludo odustati od nečega kod čega je tako jasno da nam pomaže slijediti crkveni nauk, i što ima potencijal da zahvaljujući tome mi i naš bračni drug završimo u raju – koliko god to znalo biti teško.

2. Ići protiv struje je ispravan smjer. Stvarnost življenja naše predivne katoličke vjere u suvremenome svijetu jest da je većina onoga što mi kao katolici činimo kontrakulturno. Izabrati da nećete koristiti kontracepciju i da ćete živjeti u bračnoj čistoći možda je najviše kontrakulturna stvar koju mladi katolički parovi mogu učiniti. Bilo da ste odgojeni kao katolici ili ste obraćenici, živjeti u stanju u kojemu živi naše suvremeno društvo zahtijeva mnogo od nas katolika. Veoma je lako, prelako dopustiti društvu da nas zavede da se udaljimo od življenja svoje katoličke vjere u punini. U suvremenome je svijetu mnogo prezira prema mnogim katoličkim učenjima. Odluku da ćemo se suzdržati od korištenja kontracepcije većina će društva – naši prijatelji i obitelji izvan Crkve, a možda i naši prijatelji i obitelj unutar Crkve – smatrati zastarjelom, arhaičnom.

No umjesto da dopustimo da neodobravanje onih koji su ili izvan Crkve ili su „u Crkvi”, ali ne slijede njezin nauk, promijeni našu odluku da ćemo slijediti jednu, svetu, katoličku i apostolsku Crkvu na način kojim ćemo slaviti Boga, a ne same sebe, trebamo to neodobravanje koristiti kao smjernicu. Sveto pismo jasno kaže da trebamo živjeti u svijetu, a ne biti od svijeta, i taj je odabir jasan primjer kako se može stvarno živjeti taj život. Svijet kaže parovima da je neodgovorno ne koristiti kontracepciju, a ljudi koji koriste PPO kažu svijetu da je neodgovorno koristiti je, što je stvarno istina. Neodgovorno je ne slijediti crkveni nauk u vezi s korištenjem kontracepcije – neodgovorno što se tiče naše duše.

3. PPO čini da budemo usredotočeni na dušu svojega bračnoga druga, a ne na njihovo tijelo.

Prava istina o seksu u suvremenome slomljenome svijetu jest da je postao posve neurednim. Naravno, naš seksualni grijeh prisutan je još od pada prvih ljudi. Istočni grijeh posve je poremetio Božji plan za svijet koji je On stvorio, i od tada je odnos između muškarca i žene postao posve neurednim. Civilizacija u kojoj mi sada živimo izopačila je seks do te točke da se razuman i jasan nauk koji je Crkva ustrajno izlagala o seksualnome grijehu smatra uvrjedom čitavome društvu. Pritisak da se uništi taj crkveni nauk, a koji dolazi čak i od nekih ljudi u samoj Crkvi, jasan je pokazatelj toga koliko je zapravo iskrivljen suvremeni pogled na seks.

PPO čini očitim taj nered unutar brakova, i to je jedan od razloga zašto on može biti takav izazov. Način na koji je većinu ljudi društvo odgajalo i učilo da misle o seksu apsolutno je sebičan, a korištenje PPO-a može nas naučiti da postanemo nesebičnijima. Crkva nas uči da se seks događa – naravno – između nas i našega bračnoga druga, ali i između svakoga para i Boga. Kada odlučimo koristiti kontracepciju, mi odlučujemo otvoriti se svojemu bračnome drugu, a istovremeno se zatvaramo za Boga. Kada stvarno dobro promislite o enormnoj važnosti te odluke, počet ćete shvaćati koliko je doista iskrivljen naš pogled na seks. A uza sve to, također moramo shvatiti da odluka da koristimo kontracepciju znači i da nismo otvoreni niti svojemu bračnome drugu. Ako smo zadovoljni s time da svojemu bračnome drugu damo samo djelić sebe, a Bogu ništa, veoma lako možemo vidjeti kakav je nered tu prisutan. PPO može parovima pomoći da utvrde kakav je taj nered i da riješe njegov veliki dio.

4. Što god nas ne ubije, ojača nas POSVETI NAS.

Naravno da je ovo jedini važan razlog da nastavimo koristiti PPO, a ne kontracepciju. Kada se sve zbroji i oduzme, volja i spremnost slijediti Boga unatoč trpljenju koje nam to može prouzrokovati jesu način na koji se postaje svecem. Svi smo pozvani biti sveci, a iako takav komentar može učiniti da netko zakoluta očima ili da se prezrivo nasmije, to je istina. Mi nismo pozvani slijediti samo dijelove nauka Crkve koji su lagani i u kojima uživamo, a zanemarivati one koji su teški. Bog od nas traži da ga slijedimo, i On veoma jasno daje do znanja da neće biti nimalo lako činiti to.

Izabrati ne koristiti kontracepciju i u braku živjeti čistoću bez sumnje može uzrokovati napetosti u braku, ali parovi koji odluče prakticirati PPO kao način slijeđenja crkvenoga nauka izabiru na prvo mjesto u svojemu životu staviti Boga. Staviti Boga na prvo mjesto, naročito kada je to teško, najsigurniji je način kako postati svetima. Korištenje PPO-a uči nas kako da postanemo nesebičnijima i kako sebi uskratiti tjelesno zadovoljstvo radi svoje duše, a što je još važnije, uči nas uskratiti sebi tjelesno zadovoljstvo radi duše našega bračnoga druga. Uskraćivanje nečega sebi radi druge osobe značajan je korak prema svetosti. 

Dakle, ako se u svojemu braku borite s PPO-om, samo zapamtite da morate biti usredotočeni na dušu, a ne na tijelo svojega bračnoga druga. I koliko god to bilo teško, nemojte odustati, jer istina je da postoji bezbroj razloga zašto ne odustati od PPO-a. Bilo da ste jedan od onih parova koji u njemu pronalazite ljepotu i zbog njega se zbližavate, ili da ste jedan od onih parova koje PPO „ubija u pojam”, nastavite se boriti. 

Trebamo se uvijek pitati jesmo li istinski Kristovi sljedbenici. Jesmo li voljni slijediti ga čak i ako to znači podnositi trpljenje koje nam to može uzrokovati? A što je možda još važnije, jesmo li voljni slijediti ga na način koji znači prihvatiti trpljenje koje nam to može uzrokovati? Ako možemo u svojemu vjerskome životu doći do točke na kojoj smo doista usredotočeni na svoje vječno spasenje, uistinu usredotočeni na našega Gospodina Isusa Krista, onda ćemo moći trpljenje koje PPO možda uzrokuje u našemu bračnome životu prenijeti iz svoje trenutne zemaljske perspektive na svoju vječnu, nebesku perspektivu, i to ne samo za same sebe, nego i za svojega bračnoga druga.

I zato nastavite. Prigrlite ljepotu, ili prigrlite borbu – Bog će u oba slučaja biti sretan s vašom žrtvom. 

Crkveni nauk o kontracepciji ne smije se uljepšavati.

Izvor: Catholic Link | Prijevod: Ana Naletilić

Članak je preveden i objavljen uz dopuštenje nositelja prava. Sva prava pridržana.