Docat Centar Split u suradnji s Papinskim sveučilištem sv. Tome Akvinskog –Angelicum– u Rimu organizira jednodnevnu znanstvenu konferenciju „O socijalnom nauku Crkve“ koja će se održati u Splitu 10. prosinca 2022. godine. Kao što i sam naslov konferencije govori, tema će biti socijalni nauk Crkve u kontekstu suvremenih društvenih izazova.

Konferencija će se održati kroz jutro (s početkom u 8 sati do 13 sati) u „Narančastoj dvorani“ Sjevernog tornja Sveučilišne knjižnice Sveučilišta u Splitu.
Na konferenciji će sudjelovati znanstvenici i doktorandi iz Hrvatske i Slovenije, a cjelokupan program se može naći na web stranici udruge (https://docatsplit.com/2022/12/06/konferencija-73-program/)

Neki od predavača su: p. Stranko Perica SJ, ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice u Jugoistočnoj Europi; docentica Ivana Brstilo Lovrić s Hrvatskog katoličkog sveučilišta; Mate Šimundić, predsjednik Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije; docentrica Martina s. Ana Begić s Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.