Na osnovu Članka 7. Statuta Zaklade Rhema, Pravilnika o mjerilima i postupku dodjele potpora udrugama, ustanovama i pojedincima, Zaklada Rhema raspisuje:

N  A  T  J  E  Č  A  J

 

za dodjelu financijskih potpora za 2024. godinu udrugama, ustanovama i pojedincima koji u svom djelovanju promiču vrijednosti utvrđene u temeljnim dokumentima Zaklade

 1. Zaklada Rhema objavljuje natječaj za 2024. godinu, za dodjelu financijskih potpora fizičkim i pravnim osobama, udrugama i drugim institucijama koje u svom djelovanju:
 • Promiču kršćanske vrednote
 • Daju potporu duhovnom rastu i formaciji svojih članova
 • Promiču ekumenske vrednote i dijalog među vjerskim zajednicama
 • Promiču kulturu dijaloga, tolerancije i snošljivosti među raznim društvenim skupinama
 • Promiču obiteljske vrijednosti
 1. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti sljedeće podatke:
 • Naziv, adresu i kontakt kandidata
 • Opis i namjenu za koju se sredstva koriste
 • Opis dosadašnjeg rada, analiza i postignuti rezultati
 • Opis aktivnosti i plan rada i ciljeva koje žele ostvariti u 2024. godini
 • Financijski plan za 2024. godinu
 • Ostali izvori i visina sredstava
 1. Pri odlučivanju o dodjeli sredstava Zaklada će se naročito rukovoditi sljedećim načelima:
 • Načelo evangelizacije – projekti koji u svom sadržaju prvenstveno imaju za cilj evangelizaciju
 • Načelo ekumenizma – projekti koji u svom sadržaju imaju inicijativu i doprinose povezivanju i suradnji raznih kršćanskih zajednica
 • Načelo etičnosti – projekti koji promoviraju etičnost, posebice kršćansko biblijske vrijednosti, kako u poslovanju, tako i u svim sferama društva
 • Načelo edukacije – projekti koji educiraju, obučavaju i opremaju lidere, svećenike, poslovne ljude, pastore, studente, volontere u njihovom kršćanskom rastu i razvoju
 • Načelo efikasnosti – projekti koji pomažu kršćanima da budu efikasniji i uspješniji u svom radu, uključujući korištenje EU fondova i odgovarajućih fondova RH, kao i projektnu suradnju s drugim srodnim udrugama.
 • Načelo cjelovitog razvoja – projekti koji promiču i zalažu se za cjeloviti razvoj svake osobe u duhovnom i materijalnom smislu
 • Načelo brige za zajednički dom, u središtu kojega je ekološko obraćenje, a sve temeljeno na enciklici pape Franje „Laudato si“.
 1. Zaklada će se također pri odlučivanju o dodjeli potpora rukovoditi i sljedećim kriterijima:
 • Procjena visine potreba
 • Kvaliteta prijedloga i programa
 • Realističnost i transparentnost financijske procjene
 • Doprinos projekta svrsi i ciljevima Zaklade Rhema
 • Dostupnost i širina evangelizacijskog dosega kroz prisutnost u medijima, društvenim mrežama, crkvenim i drugim zajednicama
 1. Kandidati su dužni svoje prijave sastavljene na gore opisani način dostaviti najkasnije do 31.12.2023. godine na mail zaklada@rhema.hr