N  A  T  J  E  Č  A  J

                   za dodjelu financijskih potpora udrugama, ustanovama i pojedincima koji

          u svom djelovanju promiču vrijednosti utvrđene u temeljnim dokumentima Zaklade.

 

 1. Zaklada Rhema objavljuje natječaj za 2020. godinu, za dodjelu financijskih potpora fizičkim i pravnim osobama, udrugama i drugim institucijama koje u svom djelovanju:
 • Promiču kršćanske vrednote
 • Daju potporu duhovnom rastu i formaciji svojih članova
 • Promiču ekumenske vrednote i dijalog među vjerskim zajednicama
 • Promiču kulturu dijaloga, tolerancije i snošljivosti među raznim društvenim skupinama
 • Promiču obiteljske vrijednosti
 1. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti sljedeće podatke:
 • Naziv, adresu i kontakt kandidata
 • Opis i namjenu za koju se sredstva koriste
 • Opis dosadašnjeg rada, analiza i postignuti rezultati
 • Opis aktivnosti i plan rada i ciljeva koje žele ostvariti u 2020. godini
 • Financijski plan za 2020. godinu
 • Ostali izvori i visina sredstava
 1. Pri odlučivanju o dodjeli sredstava Zaklada će se naročito rukovoditi sljedećim načelima:
 • Načelo evangelizacije – projekti koji u svom sadržaju prvenstveno imaju za cilj evangelizaciju
 • Načelo ekumenizma – projekti koji u svom sadržaju imaju inicijativu i doprinose povezivanju i suradnji raznih kršćanskih zajednica
 • Načelo etičnosti – projekti koji promoviraju etičnost, posebice kršćansko biblijske vrijednosti, kako u poslovanju tako i u svim sferama društva
 • Načelo edukacije – projekti koji educiraju, obučavaju i opremaju lidere, svećenike, poslovne ljude, pastore, studente, volontere u njihovom kršćanskom rastu i razvoju
 • Načelo efikasnosti – projekti koji pomažu kršćanima da budu efikasniji i uspješniji u svom radu
 • Načelo cjelovitog razvoja – projekti koji promiču i zalažu se za cjeloviti razvoj svake osobe u duhovnom i materijalnom smislu
 1. Zaklada će se također pri odlučivanju o dodjeli potpora rukovoditi i sljedećim kriterijima:
 • Procjena visine potreba
 • Kvaliteta prijedloga i programa
 • Realističnost i transparentnost financijske procjene
 • Doprinos projekta svrsi i ciljevima Zaklade Rhema
 • Dostupnost i širina evangelizacijskog dosega kroz prisutnost u medijima, društvenim mrežama, crkvenim i drugim zajednicama
 1. Kandidati su dužni svoje prijave sastavljene na gore opisani način dostaviti najkasnije do 31. prosinca 2019. godine na e-mail zaklada@rhema.hr ili na sljedeću adresu:

Zaklada Rhema

Savska cesta 103

10360 Sesvete

Bitno.net