Na osnovu Članka 7. Statuta Zaklade Rhema, Pravilnika o mjerilima i postupku dodjele potpora udrugama, ustanovama i pojedincima, Zaklada Rhema raspisuje  

                                                                   N  A T  J E Č  A J

                  za dodjelu financijskih potpora udrugama, ustanovama i pojedincima koji

         u svom djelovanju promiču vrijednosti utvrđene u temeljnim dokumentima Zaklade.

 1. Zaklada Rhema objavljuje natječaj za 2019. godinu, za dodjelu financijskih potpora fizičkim i pravnim osobama, udrugama i drugim institucijama koje u svom djelovanju:
  • Promiču kršćanske vrednote
  • Daju potporu duhovnom rastu i formaciji svojih članova
  • Promiču ekumenske vrednote i dijalog među vjerskim zajednicama
  • Promiču kulturu dijaloga, tolerancije i snošljivosti među raznim društvenim skupinama
  • Promiču obiteljske vrijednosti
 2. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti sljedeće podatke:
  • Naziv, adresu i kontakt kandidata
  • Opis i namjenu za koju se sredstva koriste
  • Opis dosadašnjeg rada, analiza i postignuti rezultati
  • Opis aktivnosti i plan rada i ciljeva koje žele ostvariti u 2019. godini
  • Financijski plan za 2019. godinu
  • Ostali izvori i visina sredstava
 3. Pri odlučivanju o dodjeli sredstava Zaklada će se naročito rukovoditi sljedećim načelima:
  • Načelo evangelizacije – projekti koji u svom sadržaju prvenstveno imaju za cilj evangelizaciju
  • Načelo ekumenizma – projekti koji u svom sadržaju imaju inicijativu i doprinose povezivanju i suradnji raznih kršćanskih zajednica
  • Načelo etičnosti – projekti koji promoviraju etičnost, posebice kršćansko biblijske vrijednosti, kako u poslovanju, tako i u svim sferama društva
  • Načelo edukacije – projekti koji educiraju, obučavaju i opremaju lidere, svećenike, poslovne ljude, pastore, studente, volontere u njihovom kršćanskom rastu i razvoju
  • Načelo efikasnosti – projekti koji pomažu kršćanima da budu efikasniji i uspješniji u svom radu
  • Načelo cjelovitog razvoja – projekti koji promiču i zalažu se za cjeloviti razvoj svake osobe u duhovnom i materijalnom smislu
 4. Zaklada će se također pri odlučivanju o dodjeli potpora rukovoditi i sljedećim kriterijima:
  • Procjena visine potreba
  • Kvaliteta prijedloga i programa
  • Realističnost i transparentnost financijske procjene
  • Doprinos projekta svrsi i ciljevima Zaklade Rhema
  • Dostupnost i širina evangelizacijskog dosega kroz prisutnost u medijima, društvenim mrežama, crkvenim i drugim zajednicama
 5. Kandidati su dužni svoje prijave sastavljene na gore opisani način dostaviti najkasnije do 31.12.2018. godine na sljedeću adresu:

Zaklada Rhema

Savska cesta 103

10360 Sesvete

Bitno.net