Karmelićanke BSI pozivaju vas na karmelske duhovne vježbe u šutnji pod nazivom “Putovanje u zamak duše” koje će se održati prema nauku sv. Terezije od Isusa i sv. Ivana od Križa.

Duhovne vježbe održavaju se od 11. do 13. studenog 2022. u samostanu u Hrvatskom Leskovcu, Leskovački brijeg 15.

Na duhovnim vježbama mogu sudjelovati samo punoljetne osobe, a program se sastoji od kateheza, osobne i zajedničke molitve (sv. misa, klanjanje, mogućnost sv. ispovijedi).

Prijave se primaju do 9. studenog, a sve informacije možete dobiti putem e-maila: s.dijana.pucko@gmail.com.