Vjerujem da je svatko od vas barem jednom imao problema s nesanicom. Što učiniti u takvim situacijama? Odgovor nam daje sv. Petar Alkantarski: kontemplacija.

Tijekom kontemplacije najveća napast bit će vam upravo san. Zaključak je jasan: ako ne možete spavati – kontemplirajte, razmatrajte, molite… san će vas ubrzo svladati. Za vrijeme kontemplacije san je nemilosrdna napast kao što je bila i za sv. Petra.

Sv. Petar Alkantarski, franjevac, živio je u 16. st. u vrijeme kada su kreveti bili jako loše napravljeni. Vjerojatno se zbog toga posvetio kontemplaciji. Živio je život skriven u Bogu, ali se kao propovjednik posvetio i pučkim misijama prigodom kojih započinje s postavljanjem spomen–križeva. Osnivač je reformiranog ogranka Franjevačkog reda nazvanog Diskalceati – Bosonogi, koji se odlikovao pokorom, postom, ustrajnom molitvom i strogim siromaštvom. Istaknuo se kao vrstan duhovni savjetnik sa sposobnošću poniranja u ljudska srca, te mislilac i pisac. Napisao je djela “O molitvi i razmatranju”, zatim “Komentar Psalma 51”, statute i konstitucije za Provinciju sv. Gabrijela i sv. Josipa te jedanaest pisama.

Veoma ga je cijenila sv. Terezija Avilska, kojoj je bio duhovnik i prije nego što je susrela sv. Ivana od Križa. Ona o njemu svjedoči ovako:

„Četrdeset i sedam godina činio je tako oštru pokoru… Tijekom jedne noći i dana spavao je samo sat i pol, i najveća muka koju je kod pokore imao u početku bila je pobijediti san, pa bi zbog toga uvijek klečao ili stajao na nogama. Spavao bi sjedeći, glavom prislonjenom na kratku daščicu. Nije mogao ni leći jer mu je ćelija bila premalena.“

„Svaki treći dan uzimao bi hranu. Rekao mi je da se ne čudim, jer je to moguće onome tko se navikne. Jedan njegov prijatelj rekao mi je kako bi se događalo da bi osam dana bio bez jela. Mora da je tada bio predan molitvi, zato što je doživljavao velike ushite i zanose božanske ljubavi; čega sam i ja bila svjedok…“

„Nije svijet više sposoban podnijeti toliku savršenost. Kažu da je sada zdravlje slabije i da to nisu prijašnja vremena. Ovaj čovjek pripadao je ovom vremenu. Bijaše snažan duh kao u negdašnja vremena te je tako imao svijet pod svojim nogama…“

Kako najbrže zaspati ili metoda kontemplacije prema savjetu sv. Petra Alkantarskog

1. Priprava

– zauzeti prikladan položaj tijela, sabrati moći duše, a napose maštu koju treba odvojiti od osjetilnih stvari i pamet uzdići k Bogu, uživjeti se u njegovu nazočnost

– ispitati savjest i pokajati se, a zatim zazvati Duha Svetoga.

2. Čitanje

– u početku od posebne važnosti; nije dobro da bude predugačko

– ne brzo nego ozbiljno, pozorno i smireno; nije dovoljna suradnja samo razuma, nego je potrebna i volja

– zaustaviti se na nečemu što posebno zahvaća srce.

3. Razmatranje

– pomoću pamćenja, razuma, volje

– katkad možemo predstaviti život i muku Kristovu, posljednji sud, a katkad Božju dobrotu, blagost, stoga je jedna vrsta predodžbena, druga razumska.

4. Zahvala

– za milosti koje smo primili u razmatranju, a kojima možemo pribrojiti i druga dobročinstva.

5. Darivanje

– uzdarje za Božja dobročinstva, osobito predanje cijeloga sebe.

6. Molba

– za milosti i darove za druge nakon čega prijeći na molbe za sebe.

Svetac donosi i neka pravila za kontemplaciju:

  1. Ne držati se neke točke misleći kako ne smijemo prijeći na druge.
  2. Kloniti se prevelika mudrovanja.
  3. Umjerenost u sabranosti; niti glavu prekomjerno umarati niti se opustiti.
  4. Ne zadovoljiti se osjetilnim užitkom primljenim iz razmatranja.
  5. Ne klonuti duhom ako se odmah ne doživi željena ugodnost i pobožnost.

„Božji savjet može biti samo dobar i ne težak za opsluživanje osim malovjernima i onima koji se malo pouzdavaju u Boga jer se ravnaju po pravilima ljudske mudrosti.“  (iz pisma sv. Petra Alkantarskog svetoj Tereziji)

Nadam se da će vam savjeti za bolji san sv. Petra Alkantarskog uvelike pomoći. Ipak ne bi štetilo da koji put uspijete i u razmatranju. Kako je i sam sv. Petar rekao, važno je da ne klonete duhom. Nikada ne posustajte. Svladajte sve prepreke kao što vas san svladava svakoga dana.

Izvor: Juniorat Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda