Na znanstvenome skupu “Fenomen Glasa Koncila 1963. – 2013.” s međunarodnim sudjelovanjem održanom u povodu 50. obljetnice djelovanja katoličkih novina Glas Koncila, 25. studenoga u Zagrebu, znanstvenici su raspravljali i o novim izazovima koji stoje pred katoličkim tiskom

U temu Glas Koncila kao graditelj nove kulture u Hrvatskoj istaknuti hrvatski teolog, komunikolog i novinar dr. sc. Ivica Šola uveo je “obrisima” duhovne klime zapadne kulture od koje ni Hrvatska nije izuzeta: Crkva u Hrvatskoj je podstanarska, kazao je, aludirajući na postavljenu dijagnozu Karla Bartha iz prve polovice prošloga stoljeća: Kršćanstvo, tamo gdje ga još ima, ne stoji na svojim nogama. U mjeri u kojoj je još živo, ono obitava ne u svojoj, već u iznajmljenoj kući. Uz digresiju o osjećaju koji vlada u hrvatskome društvu – da Crkva društvu smeta, Šola je nastavio opisom i aktualizacijom dviju značajki spomenute duhovne klime: na religijskom planu kraj konstantinovske ere (Chenu), a na sekularnom planu kraj futurocentričnosti Zapada (Fusaro), u kojoj povijest kao horizont nestaje, pa samim time i veza između povijesti i očekivanja….. Nastup kulture vječnog prezenta (važno je samo ono što je sada, povijest i memorija su nebitni i čovjeku nepotrebni) pretočena je u projekt obnove poganstva (Natoli), koje se vraća grčkosti. Taj (aktualni i vladajući) projekt, pojasnio je Šola, nije protukršćanski, već kršćanstvo uzima kao korisnu etiku među etikama, dajući kršćanstvu status ne prognanika i progonjenog već (sukladno Barthovoj dijagnozi) status podstanara, koji više nema svojeg sociološkog i političkog zaštitnika (što simbolizira konstantinovska era), pa iznova mora naučiti patiti i boriti se za povijest koja će biti povezana s očekivanjem. Kako u takvom ozračju naviještati? – pitao je dr. Šola. U toj novoj kulturi, koja je zapravo stara, i njenom građenju iz nimalo lagodnog statusa podstanara, temeljno polazište može biti prementalizacija u smislu strategije kreativne manjine (Ratzinger), kako je, kršćanstvo, uostalom, i započelo – zaključio je dr. Šola.

Važnost masovnih medija i njihove mogućnosti posredovanja poruke evanđelja, Crkva je uočila već u samim njihovim početcima. Koliko je to vrijedilo za tradicionalne medije, toliko vrijedi i za nove medije – rečeno je sklopu predavanja Glas Koncila i novi mediji (internet, društvene mreže) dr. sc. Krunoslava Novaka i dr. sc. Irene Sever, s Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. U prvome dijelu izlaganja dr. Novak je govorio o mogućnostima koje novi mediji i nova digitalna kultura pružaju pošiljateljima i primateljima vjerskih poruka, posebno putem internetskih izdanja katoličkog tiska i interneta općenito, dok je u drugome dijelu dr. Sever, iscrpno predstavila razvojni put prisutnosti Glasa Koncila na mreži svih mreža.

Naime, s pojavom mrežne stranice Glasa Koncila prije punih sedamnaest godina može se govoriti i o početcima katoličkog interneta u Hrvatskoj, i to samo mjesec dana nakon što je Sveta Stolica pokrenula svoj internetski servis. Istaknula je i pokretanje prve on line knjižare u Hrvatskoj, u sklopu portala Glasa Koncila. Predstavivši pak glavne značajke elektroničkog izdanja Glasa Koncila dr. Sever je nadalje uputila i na izazove i mogućnosti koje se pred tjednikom nalaze, osobito kad je riječ o njegovu pozicioniranju na društvene mreže.

Hipotezu, metodologiju i rezultate istraživanja doc. dr. sc. Jelene Jurišić i Branimira Stanića, o novinarskim vrstama u Glasu Koncila i njihovoj argumentaciji nazočnima je izložila docentica Jurišić. Istaknula je trostruki fenomen Glas Koncila kad je riječ o žanrovima hrvatskoga govornog područja. On se ogleda u žanrovskim inovacijama Glasa Koncila (npr. rubrike Pisma seoskoga župnika, Čujem, vidim… pa se stidim), u korištenju metode svete vodice u novinskim tekstovima, kojom se, istaknula je Jurišić, u vremenu jednoumlja “škropilo” tekstove pobožnim mislima, kako bi se izreklo “bitno” a izbjeglo moguću tužbu od strane vlasti; te u afirmaciji niza žanrova pridržanih isključivo vjerskim sadržajima (nedjeljna biblijska poruka, meditacija, teološki osvrt…). Njegovanje klasičnih vrsta, inovacije u novinarskim vrstama te afirmacija novinarskih vrsta specifičnih za vjerski tisak – vrijedan su i originalan doprinos Glasa Koncila hrvatskoj medijskoj kulturi.

Završetak znanstvenoga skupa Fenomen Glasa Koncila 1963. – 2013. označio je predsjednik Programskog odbora doc. dr. sc. Igor Kanižaj govorom zahvale i poticajima za novim i vrijednim znanstvenim konferencijama s Glasom Koncila.

www.glas-koncila.hr