Nova knjiga fra Stanka Duje Mijića-”Duhovne vježbe. Kristoterapija” – objavljena je u izdanju Glasa Koncila.

Kristoterapija

Knjiga je nastala kao plod više od stotinu duhovnih vježbi koje je autor tijekom svoje dugogodišnje svećeničke službe održao svećenicima i brojnim redovničkim zajednicama. Stoga su te duhovne vježbe predviđene uglavnom za Bogu posvećene osobe, ali su prikladne i za vjernike laike, jer se u razmatranjima mogu prepoznati i pronaći vrijednosti i pristupi koji vrijede za sve vjernike.

Duhovne su vježbe predviđene za šest dana, ali mogu trajati i dulje, jer su pojedina predavanja opširnija, pa ih je moguće razdijeliti na više dana. Za svaki dan predviđena su tri predavanja, u koja uvodi uvodna misao i molitva, na određenu temu važnu za rast i razvoj čovjekova duhovnog života: faze čovjekova psihičkog i duhovnog razvoja, poziv, sakramenti, Kristov nauk i djelovanje, grijeh, služenje, ljubav, redovnički zavjeti, Duh Sveti i Blažena Djevica Marija u životu Crkve i svakog kršćanina te vjera u uskrsnuće.

»Gdje je Bog, ondje je i duhovni život, u kojem nema straha i neizvjesnosti od onoga što dolazi sutra«, kaže fra Stanko u predgovoru, pozivajući svakog čitatelja, da čitajući njegove tekstove, nasljeduje Krista na njegovom životnom putu: od rođenja – preko smrti – do uskrsnuća. Stoga ih je nazvao Kristoterapijom, jer pozivaju na duh Kristova služenja i posluživanja, ne samo onog koje se dogodilo njegovom smrću i uskrsnućem za spasenje i otkupljenje čovjeka, nego i u onome koje se svakodnevno događa njegovom prisutnošću u Crkvi i sakramentima. (gk/bitno.net)