Ikona

Katolički bogoslovni fakultet u Splitu organizira u okviru programa i sadržaja duhovne asistencije studenata laika Tečaj ikonopisa od 5. do 12. studenoga pod vodstvom Josipa Ružića iz Zagreba. Polaznici tečaja su studenti filozofsko-teološkog i teološko-katehetskog studija te studenti postdiplomskih studija, uključujući sve bivše studente ili sve druge zainteresirane. Studenti će uz duhovnu i stručnu pratnju crtati ikone koje će na kraju biti blagoslovljene i izložene na KBF-u u Splitu.

Bitno.net