ZadarFoto: IKA
Dani kršćanske kulture (DKK) ove se godine prvi put održavaju u Zadru. U sedam dana će se održati deset događaja. Ta se osma u nizu manifestacija od 24. ožujka do 3. travnja održava i u Splitu, Dubrovniku i Šibeniku.

U utorak 20. ožujka zadarski DKK predstavljeni su na Konferenciji za medije u sjemeništu Zmajević u Zadru. Sudjelovali su zadarski nadbiskup Želimir Puljić, inicijator da se ta manifestacija održava i u Zadru; Miro Radalj, direktor nakladne kuće “Verbum” koja je manifestaciju pokrenula; Livio Marijan, koordinator DKK-a i Ksenija Abramović, direktorica Galerije hrvatske sakralne umjetnosti “Laudato” čijom se izložbom “Častimo te, križu sveti” DKK u Zadru otvaraju. Vjera je važna u životu naroda i u stvaranju određene kulture. Sve što ćemo vidjeti i čuti rodilo se i nastalo oko crkve, u blizini svetišta. “Kombinirala se vjera i kultura. Papa Ivan Pavao II. je u Pismu umjetnicima rekao ono što je u pozadini DKK: vjera koja ne rađa kulturu je mrtva vjera. Takvim manifestacijama želi se svima dati mogućnost da u ozračju onoga gdje živimo vjerom stvaramo nova djela, osobito u području kulture”, rekao je nadbiskup Puljić. Ovogodišnja manifestacija s više od 70 sadržaja najbogatija je dosad, rekao je Radalj. Sva četiri grada imaju svoj program u koji je ugrađen dio identiteta nadbiskupije, no cijeli događaj je jedna cjelina i programi u svim gradovima čine jednu manifestaciju. Iako događaj promiče riznicu kršćanske kulture, nije riječ samo o kulturi u užem smislu, rekao je Radalj. Plodovi su povećano stvaralaštvo autora i praćenje publike sa zanimanjem.

DKK u Zadru se otvaraju izložbom eminentnih hrvatskih kipara “Častimo te, križu sveti” u subotu 24. ožujka u crkvi sv. Donata u Zadru. Abramović je izrazila zadovoljstvo što se izložba 15 križeva održava u crkvi koja je izvan sakralne funkcije. Ta je crkva spomenik u sklopu Arheološkog muzeja, ali potrebno joj je povremeno vratiti izvornu sakralnost. “Taj je prostor mističan i meditativan, ima duh prožimanja prošlosti i sadašnjosti, a izložba odgovora toj simbolici. Križu kao simbolu korizme autori su pristupili na različite načine; kao drvu života i simbolu novog rođenja, kao trenutku u nebo vapijućeg Krista s križa koji govori ‘Bože moj, zašto si me ostavio'” rekla je Abramović. Najveće djelo ‘Raspelo’ u glavnoj apsidi Marina Marinića visoko je pet metara. U desnoj bočnoj apsidi je impozantno djelo akademika Šime Vulasa visine 3m i 70 cm, teško tri tone. Tom je izložbom crkva sv. Donata kao spomenik predromaničkog graditeljstva iz 9. st., zbog osebujnog oblika jedan od najznačajnijih takve vrste u Europi, na simboličan način postao živom crkvom. Prof. Marijan je predstavio program zadarskih DKK. U Hrvatskoj kazališnoj kući Zadar u ponedjeljak 26. ožujka gostuje europska parlamentarka Doris Pack; 1995. g. je dobila odlikovanje za izniman doprinos neovisnosti RH, Red kneza Trpimira, ima i počasni doktorat Sveučilišta u Zadru. Ususret integraciji Hrvatske u EU, pozvana je kao relevantna osoba iz Europskog parlamenta, koja poznaje našu i situaciju u Europi, da se domaćoj javnosti obrati s tom temom. Sljedeći događaji su izložba ‘Maslina – drvo života’ koja zauzima povlašteno mjesto u kršćanstvu; predstavljanje knjige ‘Ivan Pavao II.’ A. Riccardija, film ‘O ljudima i bogovima’, dobitnik Grand Prixa u Cannesu 2010. g., akademik mo. Pavle Dešpalj gost je ‘Večeri u knjižari’ te ‘Ljepota školjki’ – Malakološka zbirka don Blaža Cvitanovića, poznatog glagoljaša i sakupljača školjaka svjetskog glasa. U katedrali Sv. Stošije održat će se ‘Stabat mater’, pasionski koncert europskih i hrvatskih majstora, a u crkvi sv. Frane ‘Puče moj’, koncert tradicijskih glagoljaških napjeva Velikog tjedna i pasionska čakavska poezija zadarskog kraja. U samostanu sv. Frane provincijal dr. fra Josip Sopta izlagat će o temi ‘Franjevci i franjevačka prisutnost u Zadru kroz 800 godina’.(ika/bitno.net)