Oluja

U izdanju “Kršćanske sadašnjosti” objavljena je knjiga “Oluja će proći – s Kristom kroz korizmenu svakidašnjicu”. Autor Odilon-Gbenoukpo Singbo, mladi svećenik porijeklom iz afričkoga Benina, trenutačno u pastoralnoj službi u župi Zagrebačke nadbiskupije, u svojim razmišljanjima, koja je za svaki dan korizmenoga vremena zapisao na odlično svladanome hrvatskom jeziku, uvodi u blizak i razumljiv, a opet, u mnogočemu i čudesno nov pogled na našu svakidašnjicu pod aspektom milosnoga vremena priprave za slavlje najvećega kršćanskog otajstva. Osim što kroz ova razmišljanja čitatelj upoznaje univerzalne istine i iskustva kršćanske vjere, u određenom smislu omogućeno mu je iskusiti i bogatstvo življenja te vjere u raznovrsnosti kulturalnih tradicija, a na poseban način, zahvaljujući naglašenom autorskom pristupu, svoje svakodnevno iskustvo znat će prepoznati u interpretacijskoj logici Kristova križa. Ovim posve originalnim promišljanjima o općim temama iz života i kršćanske duhovnosti, u povezanosti sa svetopisamskim ozračjem hoda ususret slavlju Gospodinova uskrsnuća, domaća literatura nastala promišljanjem svetih vremena liturgijske godine, u velikoj je mjeri obogaćena.

Uvodno razmišljanje knjizi napisao je Stjepan Lice, a osim nekoliko reprodukcija umjetničkih slika, njezino likovno i grafičko uređenje, pregledno prezentirana građa, te iznad svega neponovljivost autorova životnog i vjerskog iskustva, koje probija iz tekstova, samo su neke od sastavnica više nego opravdane preporuke ove knjige našim čitateljima, upravo ove korizme.(ika/bitno.net)