Drugi svezak Sabranih djela bl. Ivana Merza pod naslovom “Katoličke organizacije – Rim – Papinstvo – Lurd – Moral – Tjelovježba – Razno”, koji je uredio postulator o. Božidar Nagy, SJ, objavljen je u suizdanju Postulature za kanonizaciju bl. Ivana Merza, Filozofskog fakulteta Družbe Isusove te Glasa Koncila.

Nakon objavljivanja prvog sveska Sabranih radova Ivana Merza u kojemu su doneseni njegovi glavni radovi s tri glavna i interesna područja kojima se bavio – književnost, liturgija i Katolička akcija – drugi svezak donosi drugi dio njegovih objavljenih članaka, radova i studija koje je objavio za vrijeme svoga života o drugim temama kojima je posvećivao svoju misaonu pozornost i s tim povezanu djelatnost. Sve su to radovi s vjerskom tematikom.

Prva je velika skupina članaka o katoličkim organizacijama, potom su to članci o Rimu, papi i papinstvu, zatim o Lurdu i lurdskim događanjima i čudesima. Teme iz kršćanskog morala, prema čemu je bio posebno pozoran, Merz obrađuje u nekoliko članaka. S tim su povezani i članci o tjelovježbi koja je bila sastavni dio programa i djelatnosti Orlovske organizacije; i kroz te je članke Merz nastojao organizaciji utisnuti duh kršćanskih vrijednosti. Ostali članci Ivana Merza o drugim temama, ali uvijek s vjerskim sadržajima, svrstani su u skupinu pod zajedničkim imenom Razno.

Radovi, članci i studije u svakoj skupini poredani su kronološki tj. onim redom po mjesecima i godinama kako ih je Merz objavljivao u tisku.
(ika/bitno.net)