Kroz formu stripa možete pogledati malu priču sa slikama koju prati navedeni Psalam 23 (Davidov).

Psalam 23

Radnja stripa odvija se u pustinji, jer pustinja simbolizira beskonačnost, mjesto u kojem čovjek traži i iščekuje spasenje. Čovjek da bi došao do Boga mora osjetiti svjedočanstvo Boga živoga na vlastitoj koži i tako dok se preispituje Bog djeluje.

Lik u stripu je jedan od mnogih koji se odlučio na posvećen život, njegove kušnje završavaju u pustinji u kojoj traži čudo kao što je izraelski narod tražio. Bog ga vodi u pustinji do utvrde gdje susreće kneza tame i njegove sluge, koji ga pokušava zaustaviti i ubiti ne bi li ga spriječili da prođe kroz zdenac života.

No, Duh Sveti je pobjednik koji daje snagu pojedincu da se odupre u toj borbi iz koje ga Bog polako spušta u Božju kuću da bude zaređen i postane prezbiter.

U ovom stripu on je junak od krvi i mesa, ali s pouzdanjem u Boga živoga, te putujući pripovijeda Psalam 23, siguran u tome da ga Bog vodi.

Na naslovnici je simbol Anastasis (grč. Ἀναστάσιος, Anastasios) ili Uskrsnuće, dobiven od simbola križa i Hi-ro koji je monogram načinjen od slova hi i ro (X i P), prvih dvaju grčkih slova Kristova imena (grč. Hristos).

Autor ovog stripa je Zoran Boban, akademski kipar, koji se stripom bavi od 2009. godine.

[facebook]Želiš li biti na izvoru samo bitnih informacija, klikni Like![/facebook]

Bitno.net