Lk 17, 26-37

Kraj ne dolazi najavljeno. Dolazi iznenada. Kada dođe, svijet će se baviti onim čim se inače bavi i ljudi će živjeti kako inače žive. Sin će Čovječji doći kao dažd u Noine dane ili kao oganj s neba u dane Lotove. Iznenada. Bez najave. Odjednom.

Kraj sigurno dolazi i pokazuje na što se tko oslanja i kako je tko oblikovao svoj život.

Sjetite se žene Lotove! Imala je prigodu izmaći propasti, ali nije izmakla. Već je bila izvan grada i na sigurnom. Trebala je samo ustrajati i ne okretati se unatrag. Zapravo, trebala je samo biti poslušna Božjoj zapovijedi. Ali, žudnja da vidi što se događa iza njezinih leđa je bila prejaka. Strast da vidimo, za koju Artistotel kaže da spada u našu narav jer ljudi po naravi čeznu vidjeti, prevladala je nad voljom kojom je mogla svoj pogled usmjeriti u drugom pravcu. Tko ne oblikuje svoju volju na vrijeme u odlučnim će životnim trenucima biti žrtva svojih strasti.

Ne okreći se! Ne gledaj u propast! Usmjeri pogled prema nevidljivome Bogu! Njega traži i oslanjaj se na njegovu riječ! Nauči kamo upraviti svoj pogled! Postani gospodarem svoga pogleda! Ne daj da strasti i znatiželja gospodare tobom!

Vladaj svojim strastima i svojim pogledom u svakodnevici! Tko to uspije u svakodnevnome životu u odlučnim će životnim trenucima znati kamo usmjeriti svoj pogled.

Volja se ne oblikuje željom, nego radom na sebi i vježbom.

Post je izvrsna vježba duha i volje. Tko nju nauči znati će razlikovati Božju riječ od znatiželje i znati će kamo usmjeriti svoj pogled kada iscuri vrijeme i kucne zadnji čas.