Biskup šibenski Srećko Badurina

Kad smo ga zaustavljali i molili da ne ide na bojišnice,
na pregovore, na “okupirani dio biskupije”, kad smo
govorili da je put opasan i rizičan, odgovarao je:
“Ali ja moram ići, biskup mora ići, unatoč svemu!”
(Ante Ivas, biskup šibenski)

Molitva biskupa Srećka Badurine

Duše Sveti, siđi u moju dušu, osjeni je ognjem i ljubavlju, da s Marijom Isusovom Majkom budem jedna ljubav, jedna volja, da budem čist u onoj koju si stvorio bez ljage. Daj da Krist u meni raste, da ga s Marijom donosim dušama i svijetu; daj da te duše i ja, nakon pobjedonosne zemaljske borbe, zauvijek vladamo s Njom u blaženoj slavi Presvetog Trojstva. Pouzdajem se da ćeš me primiti, sa mnom raspolagati i moju slabost pretvoriti u jakost. Amen.

Izabrani tekstovi

Svjedočanstva