Osam vrhunskih znanstvenika koji su vjerovali u Boga

1. Alessandro Volta: talijanski fizičar, jedan od osnivača elektrostatike. Bio je jedan od boljih fizičara u povijesti čovječanstva, a 70 godina poslije njegove smrti njemu u čast jedinica za napon dobila je ime upravo po njemu (Volt). 2. André-Marie Ampère bio je francuski fizičar i matematičar koji je udario temelje elektrodinamici. Po njemu je mjerna … Nastavi čitati Osam vrhunskih znanstvenika koji su vjerovali u Boga