Promašenost ateističkih karikatura o Bogu

Tako neki uspoređuju Boga s “nevidljivim zmajem u garaži” (Carl Sagan), drugi s “nevidljivim ružičastim jednorogom”, treći opet s “nevidljivim letećim špageti čudovištem”. Premda znamo da su sva ova besmislena bića izmišljena, ne možemo njihovo postojanje ni potvrditi ni opovrći, pa bi nas ateisti htjeli natjerati da se zapitamo: nije li naš Bog zapravo isto to? Što možemo odgovoriti na ovakve optužbe?

Zmaj

Boga ne možemo vidjeti golim okom, povećalom, ni mikroskopom. Ne možemo ga čuti (osim, eventualno, metaforički) ni dodirnuti. Ne možemo ga izmjeriti mjernim instrumentom. Ukratko, njegovo postojanje ne možemo ni ustanoviti ni opovrći nikakvim prirodoznanstvenim eksperimentom. Ova činjenica navodi kritičare religije – ateiste i agnostike – na zaključak da je govor o Bogu i o drugim vjerskim istinama, ne samo pogrešan, nego i besmislen. Kakvoga, naime, ima smisla govoriti o nečemu što se ne može ni na koji način provjeriti? Tvrdnja koja se ne može nikako provjeriti, besmislena je.

Rukovodeći se ovom logikom, kritičari su religije tijekom posljednjih nekoliko desetljeća predložili nekoliko podrugljivih konstrukcija s ciljem ismijavanja religije. Tako neki uspoređuju Boga s “nevidljivim zmajem u garaži” (Carl Sagan), drugi s “nevidljivim ružičastim jednorogom”, treći opet s “nevidljivim letećim špageti čudovištem”. Premda znamo da su sva ova besmislena bića izmišljena, ne možemo njihovo postojanje ni potvrditi ni opovrći, pa bi nas ateisti htjeli natjerati da se zapitamo: nije li naš Bog zapravo isto to? Što možemo odgovoriti na ovakve optužbe?

Svaka neistina, da bi bila uvjerljiva, ima u sebi neku klicu istine. Tako je i u ovom slučaju. Točno je da se istinitost svake smislene tvrdnje mora moći nekako provjeriti. No jedna je stvar reći “nekako provjeriti”; posve je druga stvar reći “eksperimentalno provjeriti” ili “provjeriti metodama prirodne znanosti”. Problem je što nam kritičari religije pokušavaju nametnuti priridoznanstvenu, eksperimentalnu metodu kao jedino mjerilo. Ovakvo shvaćanje, prema kojemu tvrdnja, da bi bila istinita (i uopće smislena), mora biti eksperimentalno provjerljiva, poznato je u povijesti filozofije pod imenom logički pozitivizam. Takvo je shvaćanje, međutim, neodrživo, i to barem iz tri razloga:

(1) Takvo shvaćanje je u sebi proturječno. Naime, tvrdnja da je “eksperimentalna provjera jedini kriterij istinitosti ili neistinitosti neke tvrdnje” sama po sebi nije eksperimentalno provjerljiva. Ona dakle već sama pada upravo na onom kriteriju koji sama pokušava uspostaviti. Tako pobija samu sebe.

(2) Kad bi se takvo shvaćanje dosljedno prihvatilo, ne bi mogle opstati ni discipline poput matematike ili logike; discipline kojima inače nitko ne osporava najveću racionalnost. Matematika barata apstraktnim pojmovima i dolazi do apstraktnih zaključaka koji nisu eksperimentalno provjerljivi. Kompleksnih brojeva, primjerice, nema u prirodi. Nema ni idealnih geometrijskih objekata s kojima barata geometrija. Pa ipak, matematika ostaje neprocjenjiv alat iste one znanosti u koju se obično zaklinju isti kritičari religije koji postavljaju gore navedene primjedbe.

(3) Spomenute kritičare mogli bismo upitati posjeduju li oni razum? Nedvojbeno, njihov bi odgovor bio potvrdan. No upitajmo ih potom, mogu li tu tezu eksperimentalno dokazati? Mogu li vidjeti vlastitu pamet? Mogu li je čuti? Dodirnuti? Onjušiti? Mogu li je izmjeriti mjernim instrumentom? Nakon što niječno odgovore na sva ova pitanja, znači li to da njihova pamet uopće ne postoji; da ne misle?

Netko bi ovdje možda mogao odgovoriti da se eksperimentalno može provjeriti elektromagnetska aktivnost mozga. Možda, no to još ne znači misao, pamet ili razum. Elektromagnetsku aktivnost mozga ima i životinja, pa čak i stroj poput elektromotora ili radio odašiljača.

Drugi mogući odgovor bi bio da se postojanje misli, pameti i razuma ipak može provjeriti, posredno, promatranjem njihovih učinaka (posljedica), a te posljedice su čovjekovo razumno ponašanje. I doista, to je točno. Ali na isti način spoznajemo i Božju opstojnost: neizravno, promatranjem učinaka (posljedica) Njegove djelatnosti, a to je svijet, koji mora imati prvi uzrok – Boga.

Eksperimentalna metoda prirodnih znanosti ima svoju domenu, unutar koje je neprocjenjivo korisna. No poopćavanje ove metode kao jedinog i univerzalnog kriterija ljudskoga znanja je, kao što smo vidjeli, u sebi proturječno i neodrživo. Postoje istine koje se spoznaju mimo eksperimentalne prirodoznanstvene metode, apstraktnim zaključivanjem koje je logički sigurno premda nije eksperimentalno provjerljivo. Takve su, primjerice, logičke, matematičke i filozofske istine. Jedna takva istina je zaključak o Božjoj opstojnosti, do kojega dolazimo logičko-filozofskim zaključivanjem od učinka (stvorenog svijeta koji zahtijeva objašnjenje) k uzroku. Postoji također još jedna kategorija istina koja nije eksperimentalno provjerljiva, a to su istine koje spoznajemo jedino na temelju vjerodostojnog svjedočanstva drugih ljudi – takve su npr. povijesne istine. Na ovakav način, dade se pokazati, vjerodostojno ljudsko svjedočanstvo evanđelista svjedoči i o postojanju i nauku Isusa Krista i njegovoj objavi. Opširnije o ovim temama u drugim tekstovima.

S obzirom na izložene razloge, na primjere i karikature s početka možemo odgovoriti: ne, Bog nije poput nevidljivog ružičastog jednoroga, nevidljivog špageti čudovišta, ili Saganovog nevidljivog zmaja u garaži. Za razliku od navedenih apsurdnih konstrukcija, Božju opstojnost možemo spoznati objektivnim razumskim argumentima (premda ne prirodoznanstvenim eksperimentima), a isto tako i potvrditi vjerodostojnost njegove objave. Primjeri s početka, doduše, mogu poslužiti kao valjana kritika fideizma - stava da se u Boga vjeruje slijepo i bez razumskih temelja, stava koji je uvriježen u mnogim protestantskim krugovima i među katoličkim modernistima. Katolička crkva, međutim, ne pristaje uz fideizam1.

Viktor Verić | Katolik.hr
————————————————————————————————————————————–
1 Vidi npr. KKC 36, 156, te dogmatsku konstituciju 1. vatikanskog sabora Dei Filius, poglavlje 2 i pripadajući kanon 1, te poglavlje 3 i pripadajući kanon 3.

Bitno.net očekuje korisne, poticajne, pozitivne, objektivne i informativne komentare koji upotpunjuju članak/vijest ispod koje su objavljeni. Komentari koji sadržavaju mržnju, psovanje, nasilno ponašanje, nepoštivanje sugovornika i autora članka, osobe spomenute u članku ili vijesti itd., bit će obrisani. Bitno.net ne odgovara za sadržaj komentara pošto se isti objavljuju u realnom vremenu. Podsjećamo vas da po novim izmjenama kaznenog zakona od 01.01.2013. (glava XV.) zbog vaših komentara možete kazneno odgovarati. Komentari ispod članaka ne predstavljaju nužno stajališta uredništva portala Bitno.net.

Prikaži komentare

(37 komentara)

 • Lonomtun

  Gdje da počnem…

  1) eksperimentalna provjera jedini kriterij istinitosti ili neistinitosti
  neke tvrdnje” sama po sebi nije eksperimentalno provjerljiva

  Ovo izgleda kao slučaj ekstremnog solipsizma nadobudnog tinejdžera. Pa što je onda dokazivo? Svi ste vi proizvod moje mašte: i ovaj sajt i ove riječi koje pišem!  Zbilja bi već ovdje trebao stati sa raspravom sa osobom koja ovako misli jer se njima ništa ne može dokazati i oni će dalje funkcionirati u svojem svijetu bez obzira na dokaze.

  .2) Kad bi se takvo shvaćanje dosljedno prihvatilo, ne bi mogle opstati ni
  discipline poput matematike ili logike; discipline kojima inače nitko ne
  osporava najveću racionalnost.

  Ako pokušavate reći da je bog apstraktni koncept koji postoji samo u ljudskom umu bez ikakvog postojanja izvan njega, tada bi se već mogli složiti oko nečega. Ali naravno da to ne pokušavate reći i neopravdano ćete koristiti analogije sa apstraktnim konceptima kao što su matematika, ljubav i ljepota kako bi dokazali postojanje boga, kao da “vjera” u neke od ovih koncepata analogijom opravdava vjeru u boga. Nitko neće poreći postojanje ovih ili sličnih koncepata u ljudskom umu. Bilo koji apstraktni koncept, koliko god nedokaziv ili dokaziv bio, još uvijek postoji u ljudskom umu i to vam neće poreći ni ateisti. Uostalom, moglo bi se reći da svi apstraktni koncepti nisu zapravo nematerijalni, jer se temelje opažanjima čovjeka u fizičkom svijetu, bez obzira koliko vjerodostojni ispali ti koncepti na temelju tih opažanja.

   3) Na ovakav način, dade se pokazati, vjerodostojno ljudsko svjedočanstvo
  evanđelista svjedoči i o postojanju i nauku Isusa Krista i njegovoj
  objavi.

  A koji je dokaz? Biblija? Postoji toliko mnogo literature iz mnogo područja koja u najboljem slučaju dovodi u sumnju sve što tamo piše. Naravno da je ovo preširoka tema,ali primjer bi bio da postoje samo dva povijesna izvora izvan Biblije koja spominju Krista,a da nisu vremenski odmaknuta od doba u kojem je navodno živio Krist,a u to doba je bilo više povjesničara u toj regiji koji bi zasigurno barem zabilježili da se nebo zamračilo usred dana i slične paranormalne pojave.  Jedan spomen Krista je očito krivotvorina sa čime se slažu čak i upućeni Kršćani,pošto se pojavljuje na potpuno čudnom mjestu u tekstu i nedosljedan je sa stilom autora (dakle naknadno je ubačen), a drugi se može shvatiti vrlo dvosmisleno.

  Ako netko čak ovo pročita i ponudi valjan argument sa druge strane svaka mu čast.

  • http://www.facebook.com/people/Gerilac-Geri/100000982276034 Gerilac Geri

   Pitanje Boga je ozbiljno jer o odgovoru na nj ovisi i racionalnost i stvarnost. U pitanju je cijela logika kojom se koristimo: ona ovisi o pretpostavci sklada našeg spoznajnog aparata (tj. osjetila i razuma) sa stvarnošću. Ako “ono” što je načinilo i naš razum i stvarnost to dvoje nije uskladilo, ili ako “ono” nije razumno biće, onda smo u gabuli. Onda smo kao oni koji povećalom žele vidjeti glazbu, ili pokušavaju čuti Picassovu sliku. 

   Zamisli fizičara ili biologa koji živi u Matrixu. Ulaže sav svoj napor da spozna svijet, ali zapravo se zamara oko privida. Nije se slučajno moderna znanost razvila u području judeo-kršćanskog svjetonazora, ili barem grčkog deizma, a ne u kulturama koje smatraju materiju prividom (npr. Indija). Znam, reći ćeš da je hipoteza da živimo u Matrixu luda, ali ozbiljan mislilac mora se pitati o pouzdanosti vlastite metode. Teistima je hipoteza da nema Boga jednako otkačena, ali naravno da se o tome pitamo. Pitanje Boga nije banalno poput ima li ili nema “zmaja u garaži.” To je pitanje na sve ili ništa. Smisao ili rasap, racionalnost ili kaos. Ili prihvaćaš hipotezu smisla, ili ukidaš mogućnost svake znanosti. Povjerenje u razum temelji se na vjeri, na vjeri da je razum pouzdan instrument spoznaje stvarnosti. Da ti se ne dogodi da ljubav mjeriš Geigerovim brojačem.Ako već postavljaš pitanja, postavljaj ih do kraja. I odgovor će te dovesti do Boga.

  • Josip

    1) Istina kao abstraktni i nematerijalni pojam se ne može eksperimentalno dokazati kao niti tvrdnja da se eksperimentalnim dokazivanjem postiže dokazivanje istine. To nije solipsizam, solipsizam je subjektivan. Ovo što se tu navodi je potpuni kršćanski pogled na svijet, to da je svaki čovjek stvoren na sliku Božju ( u smislu da svaki ima isti razum, logiku, itd. – reflekcija Božjeg razmišljanja ). Ateist ne može odgovarati za razum jer u ateizmu ne postoji apsolutna Istina i Razum, ti se pozivaš na apsolutni Razum ( i time nisi nasljedan svome svjetonazoru ) dok nas zoveš nerazumnima. Zaista ako sam ja samo hrpa atoma ( nastala slučajnim procesom ) zašto bih ja uopće mogao vjerovati toj hrpi atoma da sam postojim?

   2) Argument je mislio reći da se matematika, ljepota i ljubav ne može dokazati eksperimentalnom znanošću što je potpuno opravdano jer nitko ne osporava da postoji ljepota u svijetu.
   Ako matematika nije nematerijalna ( ako nije apsolutna, nepromjenjiva), odnosno ako se ona temelji na opažanjima čovjeka u fizičkome svijetu, tada kako objašnjavaš stvaranje koncepta koji nemaju nikakve veze sa fizičkom stvarnošće: naime matematičari mogu potpuno smisleno shvatiti 38- dimenzijonalan svemir, iako je naš 3 dimenzijonalan. Isto tako bi očekivali da se matematika mijenja kroz vrijeme kao sve ostalo materijalno, pri čemu nebi mogli osuditi čovjeka da je krivo postavio jednadžbu, odnosno da je prekšio matematički zakon.

   3) Možeš li nam molim te dati konkretne primjere u kojemu neki spisi pobijaju postojanje Krista? ( ako sam te ispravno shvatio) Vjerovao ili ne povjesni spisi nisu lagano za očuvati, potpuno je smisleno da ih je toliko ostalo, no također postojanje neke osobe se ne dokazuje samo povjesnim spisima.  Baš me zanima ta krivotvorina spomena Krista, prava istraživanja i iskapavanja ukazuju na potpuno slaganje sadašnjeg NZ i prvoga izvješća evanđelista.
   Što se mene tiče ne moraš misliti da je Krist postojao, ali isto tako nemoj smatrati da je i pola povjesnih osoba također. Jedan je čovjek, ukazujući na sve glupe teorije koje žele “dokazati” da Krist zapravo nije živio, koristeći teoriju tih skeptika “dokazao” da niti Hanibal nikada nije živio.

   • slučajni prolaznik

    Matematika je u glavi i u knjigama…apstrakcija…i samo alat koji nam pomaže da se snađemo u fizičkom svijetu. Ako želiš reći da je bog isto, tada si možda i veći nevjernik od mene. A o ljepoti ima ona izreka, da je u oku promatrača. 

    • Josip

     Nisam mislio reći da je matematika u glavi, niti u knjigama, a niti da je Bog nešto slično tome, već sam iskazao da se eksperimentalnom znanošću ne može dokazati da matematika postoji – što pobija ateistički argument.

     Kako misliš da je matematika u knjigama? Tko je napisao te knjige nego netko tko je prije toga poznavao matematiku.

     Ako matematika je dio mozga onda mi slobodno pokaži gdje se nalazi, odnosno eksperimentalnom znanošću mi je dokaži.
     U biti da je matematika dio mozga onda bi svatko imao za barem nijansu drukčiju matematiku jer nitko nema iste električne spojeve u mozgu.

     Bog nije moj alat, ja sam Njegov.

     Ljepota definitvno nije doslovno u oku promatrača, no kako ćemo je doživjeti ovisi o promatraču: vjernik će ljepotu doživjeti dosta drukčije od nevjernika, on će ju dapače vidjeti tamo gdje ju nevjernik ne vidi. To ne znači da ima X-ray oči ili tako nešto već da nas Ljepota nadilazi i da je to nešto iznad nas.

     • slučajni prolaznik

      Gledaj, matematika je apstraktna. Znači nije konkretna, nije neki objekt koji postoji u vanjskom svijetu. Može se na nju gledati kao na oblik logičkog razmišljanja. Nakon što se postave neki aksiomi iz njih nepobitno slijede neke činjenice, ako pretpostavimo da ti aksiomi vrijede. Neki dijelovi matematičke teorije se mogu koristiti da se opišu fizikalne situacije, dakle ponašanje stvari koje postoje. 
      Glede argumenta, ateistički argument nije da mora postojati empirijski dokaz. Mislim, neki ateist će možda i to reći, ali ako se da jasan logički dokaz koji upućuje na postojanje boga, zašto ne…samo ja dosad nisam vidio ni jedan koji bi neosporno uputio na to.

     • slučajni prolaznik

      Naravno da znanstvena metoda ne stoji bez primjene logike.

  • Bog postoji, ja sam ga susreo

    Mnogi od najvećih matematičara, fizičara, kemičara, filozofa, psihologa… i danas i kroz povijest su vjernici. Bilo bi nerazumno reći da ni jedan od tih znanstvenika nije imao dovoljnu snagu razuma da pronikne argumente koje ti navodiš. Ukoliko nisu bili dovoljno razumni, onda ne bi mogli biti veliki znanstvenici, a ako su nadprosječno razumni, što je očito s obzirom da su veliki znanstvenici, kako to da onda unatoč toga vjeruju u postojanje Boga? Razum, a pogotovo eksperimentalna metoda, ne može dokazati nepostojanje Boga kao što ne može dokazati ni njegovo postojanje. Razum je datost, svijest je datost… Odakle dolazi razum, odakle svijest, odakle svemir? U ta pitanja razum ne može proniknuti koliko god se trudio jer ga apsolutno nadilaze. Ostaje vjera. Ili opklada, kako to filozof Pascal tumači… Reći da je sve samo slučaj ili reći da je Bog stvoritelj svega, jednako je oslonjeno na vjeru. I ti si vjernik, samo što ti vjeruješ da je sve slučaj ili nešto slično. Za mene, iako poštujem i takvu vjeru i takvog čovjeka, je to mnogo nerazumnije od vjere u Boga (Boga u pravom smislu naravno, a ne u starca s bradom ili projekciju vlastitih želja isl.) Ako baš hoćeš, tvoji argumenti su vrlo neznanstveni. Očito je da si neupućen u modernu znanstvenu biblijsku arheologiju, povijest nastanka biblijskih tekstova, paleografiju itd, a teološki argumenti koje koristiš i naivno pozivanje na doslovnost biblijskih izvještaja (bez uzimanja u obzir književnih vrsta) također ti ne čine uslugu. Zar misliš da deseci tisuća znanstvenih doktorata koji su napisani, vezano za teme koje navodiš, ne bi uspjeli odgovoriti na tako banalne prigovore kao što je pomorčina sunca i povjesničare koji navodno ili uistinu ne navode Krista. U gornjem tekstu se ne želi dokazati da Bog postoji već se samo želi ukazati na neodrživost ‘znanstvenih’ tvrdnji o nepostojanju Boga. Pitanje o postojanju ili ne postojanju Boga iscrpno je, i potpuno znanstveno, objasnio npr. Hans Kueng u knjizi ‘Postoji li Bog? koja je prevedena i na hrvatski. I malo poštovanja, molim, jer ovo nije Jutarnji list, ovdje, po ovom portalu, ipak se mota na desetke doktora znanosti koji su ujedno i vjernici.

 • Bjes

  jebote isus, otvorim si tikvu i vidi se mozak bog ga jebo

 • Ivica Trolovski

  Jedina poanta ovog dugog, besmislenog članka prepunog logičkih grešaka je da autor odbacuje savršeno logičan argument i to jednostavno zato što ga ne želi prihvatiti. 

  Zašto se spominje jedan bog, uz tisuće drugih? Gdje su svi ostali?

 • miRamoR

  Pa, nisam siguran da su svi shvatili i naziv ‘miramor’ i zašto su dva slova R napisana velikoi dvostruko značenje.
  Neki su shvatili, neki ne.
  Oni što nisu, kako tek mogu nešto složenije (zato se trebamo međusobno potpomagati u saznanjima) sve do trenutka kada budu spremni shvatiti?
  Ljudi uporno i tvrdoglavo uvijek ponavljaju jednu istu pogrešku: pokušavaju iz vrtića upisati fakultet.
  Pa to je i ljudski nemoguće.
  I ne treba da se itko ljuti na nekoga.
  Jeli istina da su sada u ovome trenutku neke osobe u osnovnoj školi, neke u srednjoj, neke na fakultetu neke specijaliziraju svoju struku.
  Isto tako je i sa duhovnim stanjem. 
  Kamen po kamen, korak po korak, dan za dan – tako se napreduje u životu – tako Bog ljubi i mudro vodi ljude svakoga ponaosob kroz ovozemaljski život.
  Iluzija je vjerovati da smo u ovome istome trenutku svi na istom nivou vjere, znanja, … itd.
  Stoga ne očekujte od ljudi previše.
  Pisano je: Bolje se uzdati u Boga nego u čovjeka. 

  Sada bi se vratio na navedene stvari u članku. Toliko toga ljudi uspiju izmiješati i iskomplicirati da nisam siguran da ću dobro objasniti jer za poznavanje treba znati sveobuhvatno materiju, a za to treba vjerujte mi godina i godina, a ne jedan članak i komentar.

  Pokušati ću se potruditi (jer najlakše je barem meni reći – briga me, neka propadaju u neznanju).
  Citat: ”Premda znamo da su sva ova besmislena bića izmišljena, … ” – NEISTINA.
  Citat: ”pa bi nas ateisti htjeli natjerati da se zapitamo: nije li naš Bog zapravo isto to? Što možemo odgovoriti na ovakve optužbe?” – ISTINOM.

  Neznam namjeru osoba koje se poput Carl Sagana igraju opasnim stvarima, dali svjesno ili nesvjesno. (ako je svjesno onda su luciferijanci i na Zemlji su svjesno u službi Sotone. Isto vrijedi i za autora gore prikazanoga ”remekdjela”.

  Zašto ovo i ovako govorim. Zato jer mi je davno dano da znam pa neželim da onaj tko nezna živi u zabludama i neistinama.

  Ono na slici nacrtano je jedan od velikih crnih palih anđela Pakla. Nije Sotona a kamoli dragi Bog. Ima i drugih velikih i jakih crnih anđela u Paklu (višeglavih zmija,… svakakve nakazne gamadi) koji služe Luciferu protiv ljudi na Zemlji. Na slici je lažno vješto prikazan demon u bojama kojih uopće nema u Paklu. (teško je to opisati, u Paklu je mrak a opet sve vidite, sive crne boje su osim vatre i sl. – bijele N E M A. (suprotno u Raju crne boje nema).
  Lucifer nikada ne izlazi iz pakla već njegovi pomagači. U to se ubrajaju i ljudske duše koje su u Paklu.

  E sad, da skratim. Sada ću razočarati one koji vjeruju u postojanje izvanzemaljaca.
  N E P O S T O J E !
  Ono što mi ljudi vidimo, a neki smatraju izvanzemaljcima su vam obični crni anđeli Pakla koji mogu mijenjati izgled i vizualizirati se u npr. svemirski brod ili biće ili svjetleće leteće objekte koje lete sumanutom brzinom. To mogu samo jaki crni anđeli (ljudske duše u paklu to nemogu). Zato najčešće mjerni instrumenti ono što vidimo uopće ne registriraju.
  Npr. krugovi u žitu. Je inteligencija, ali oni su sami bestjelesni hladno-zli (po ljude) intelekt. Što je njima napraviri krugove u žitu – sitnica. Ali zato dobrano izluđuju nas ljude kako na druge načine tako i znanstvenike sa tim pojavama i dr.
  Misterij kristalne lubanje Maja. Poganski narod koji je slavio Sotonu. A tek piramide, protu Božji simbol prisutan u svim civilizacijama (čak i mitskoj Atlantidi).
  Maje su imale i iscrtane karte obale od Norveške do J.A.R.-e !?? A rođeni su bili moreplovci, možete misliti.
  Maje su izmislile, ružno je za usporediti igru sličnu nogometu u kojo su šutirali ljudsku odsječenu glavu. Imali su dva zabodena drva u obliku i svrhu današnjih nogometnih vratica gola.
  Kažem vam, bolesna civilizacija vođena Sotonom.
  A tko želi da vjeruje u njihov kalendar neka vjeruje. Svi smo Božja djeca. Po Bogu je dozvoljeno tko sam ja da ikome išta branim.
  Moja je kršćanska dužnost da upozorim (iz dobre želje da znate i ništa više), a vaša je odabir.

  Ugnjavi ja vas. Neznam dali mnogo ljudi zna da su tek nedavno znanstvenici našli vrata Pakla (paralelen svijet s našim samo što su pod zemljom) a da toga uopće nisu svijesni.
  Hvala Ti Gospodine što si nam ”zabranio” da tamo idemo.
  Jer tamo nitko neće iz straha da ide.
  Eto, pa su znanstvenici poslali uređaj s kamerom. Na snimcima je neka piramida veća od Keopsove izgleda da je cijela od kristala jer je po snimkama cijela prozirna. Na vrhu piramide je velika crna rupa – nezna se što je. Tek će sada to početi pručavati. Znanstvenici priznaju da im tek sada ništa nije jasno.
  Na tom mjestu ljudi vide kako svjetleće kugle izlaze iz zemlje i odu u atmosferu.
  To su demoni pakla. Nežele da ih vidimo kako stvarno izgledaju jer bi onda svi ljudi svijeta vjerovali u stvarno postojanje od Svemogućega do najmanje duše u Paklu.
  Ima toga mnogo.
  Bog je ostavio materijalne dokaze svoga postojanja na mnogim mjestima. I to takve dokaze da NASA znanstvenici i svi drugi znanstvenici samo sliježu ramenima i kažu: to nije sa ovoga svijeta. (neobjašnjiva slika Gospe u Guadalupe, neobjašnjive spiralne skale u U.S.A.,Santa Fe, Loreto, slika koja sama od sebe visi na zidu u Italiji, Genezano,… itd.)
  Pa opet neki ljudi nevjeruju.
  A Isus je jednoj osobi rekao: Imaju Sveto Pismo i svećenike. Tko nevjeruje i da mrtvi ustanu nebi vjerovali.
  I tako se ispunja ono što je pisano u Svetome Pismu na različite načine.
  Božja volja, Božje sve, neka bude kako treba biti.
  Bb svima. Oprostite, stvarno sam se raspisao.    

  • Vilenjak

   Gdje mogu vidjeti tu kartu obale od Norveške do JAR-a koju su Maje imale, i ima li kakvih publiciranih akademskih ili znanstvenih članaka o njoj? I kada su i gdje to koji znanstvenici našli vrata Pakla a da toga uopće nisu svjesni, mogu li i ja vidjeti te snimke?

   • miRamoR

    Ići ću prijatelju redom.
    Reći ću ono što znam što sam vidio ili čuo od znanstvenika. (imena ti loše pamtim, jedva sam se sjetio i imena jednoga našega istraživača – kasnije ću ga spomenuti).
    Drago mi je da te to zanima a vidim da zanima i još neku osobu jer i mene takve stvari zanimaju. (samo upotpunjujem podatke kao ‘puzle’ da dobijem uvid u sliku svega što se stvarno događa)
    Jedino sigurno, kad se rodimo da svi završimo u zemlji. Po meni je normalno da sam davno počeo tražiti odgovore na pitanja kao: zašto uopće sve ovo, zašto baš ovako, zašto postojim, zašto sam rođen, što kasnije poslije ovoga i sl.
    Da se vratim na pitanja (mada je sve apsolutno povezano unatoč što tako na prvi pogled ne izgleda).
    Ja sam kartu vidio na dokumentarcu na programu tipa Discovery ili sl. specijaliziranih programa – naziv programa nisam zapamtio jer nisam smatrao bitnim, a nisam ni znao da će me to jednoga dana netko pitati.
    To je više karata, materijal karti pergament. Na karti je samo obala znači nema dubinskog kontinentalnog prikaza zemlje. Enigma je odakle im uopće i to.
    - Osobno me je najviše dojmilo što ima na američkom kontinentu kamenih kipova ljudi koji po strukturi ljudskog izgleda su jedni sa Afričkog, a jedni s Azijskog kontinenta.
    Kako su prešli toliko more?, nikome nije jasno.
    (Jedino da Kamčatka i Aljaska nisu bili spojeni u to vrijeme??)/ -
    Gdje to čuvaju ili nisam zapamtio (jer mi to i nije bilo važno) ili nisu rekli. Vjerovatno u muzeju u Meksiku, a moguće je da je to još uvijek kod znanstvenika pod ispitavanjem jer je to pronađeno nedavno tek zadnjih 20 godina.
    E sad, pod čijom ingerencijom znanstvenom je to – nebih ti znao reći. Dali UN, USA, Mexico arhelozi i drugi znanstvenici, stvarno neznam. Klasika svi u dokumentarcu govore na engleskom jeziku pa nisam o tome vodio puno pažnje.
    Dali su već izdali neko pisano djelo o tome, neznam provjeri (ako te zanima).
    Riješili su i ”misterij” Asteka vezano za vodu. Toliki narod-civilizacija, a dovoljno vode ”nigdje u blizini”?
    Što se tiče ‘vrata Pakla’ mjesto ti neću reći jer ćeš ga sam prepoznati. To je tek vijest koja je ‘procurila’ od jednog znanstvenika ove godine (sad me možeš pitati i ime). Slušao sam na radiju. Govorila je osoba iz Hrvatske. Znači o tome netko u Zagrebu zna.
    Moguće je da neće izlaziti u širu javnost s time za sada.
    A ako to uzmu pod svoje tajne službe USA (neke) koje se time bave možda nikada i ne saznamo.
    To je prostor u kojem stvari znaju bestraga nestati zauvijek. A neke se stvari pojave pa nestanu. Još ga zovu i ‘đavolji trokut’. Kada se satelitski snima područje dobije se rezolucija takva da se ništa jasno nemože razaznati.
    To je jedno od pet točaka na planetu gdje je velika prisutnost elektromagnetizma. (tu su se uplele i USA tajne službe za neobjašnjive stvari pa brljaju i mrljaju pokušavajući od  saznanja djelovanja elktromagnetske energije što više iskoristi za svoje ciljeve – ima tajna baza (sad ćeš me ubiti što loše pamtim nazivlja) u Pasadeni ili Nevadi, a snimio je ruski satelit aviopistu dugu 25km (!?, Što će im?? kada nikada na njoj nema ničega). Gledao sam dokumentarac o tome gdje je osoba koja je u bazi radila 10 god. rekla: ”Da, nema ništa osim piste na Zemlji ali ispod zemlje ima destak i više katova i vrše se svakavka ispitivanja i jednom sam vidio da su konstruirani leteći disk uspjeli ga dignuti 10 m u zrak i spustiti. Nitko od djelatnika nezna što se radi na drugim etažama. Više vam nesmijem reći jer sam potpisao ugovor koje me obvezuje na šutnju).”
    Zanimljivo je da na cijeloj ogradi te ogromne baze svakih nekoliko metara piše na tabelama da ulaskom u prostor prestaju vrijediti svi zakoni USA i da možete biti ubijeni. Još je zanimljivije gdje radnici ulaze !? Znači imaju i neke tajne ulaze. Na službeni ulaz u bazu nitko ne ulazi ni izlazi!?
    Oprosti što sam opširan. Sve je to nekako povezano i vrti se oko eletromagnetizma. Pa i Nikola Tesla je bio član jednog projekta (tada tajnog) gdje su uspjeli dokazati da materija može biti ljudskom oku čak nevidljiva.
    Sve je to nekako isprepletno sa čak dali legendom o Atlantidi čija civilizacija je kao imala piramide koje su sa vrha ”zračile” eletromagnetizmom. Navodno je sve katastrofalno završeno urušavanjem uslijed lošeg-neispranog upravljanja tom energijom.
    Drugom zgodom gledao sam kako na dnu Atlantika imaju putevi. Za nevjerovati, kameni monolitni blokovi širine 5 metara debljine do dva metra i tako posloženi nekoliko stotina metara ako ne i duže i na više mjesta. Kada gledaš, a snimljeno je (znanstveni dokumentarac) kamerama – pravi pravcati neki put.  Ma ima toga bezbroj. (npr. nepoznati oblik energije koji izlazi iz egipatskih piramida. Znantvenici su svu opremu morali udaljiti na 5km da bi sva eleKtronička oprema mogla raditi jer na 1 km je samo izbacivala ”nesuvisle” brojke. Kažu da nije elektomagnetizam nego neki drugi do sada nepoznati oblik energije.)
    Snimaka ti nemam. Ako te zanima počni tražiti o tome. U Zagrebu očigledno netko zna o tome. Ali iz iskustva takve se informacije obično ”stavljaju pod tepih”.
    A kad smo kod tepiha sad sam se sjetio. Gledao sam, na prastarim ćilimima u Indiji u većini slučajeva kada je prikazano i nebo najčešće su prikazane u pozadini i neke letjelice na nebu. Ma ima toga od Indije do Čilea koliko hoćeš u raznim oblicima. Čak isklesanih ili nacrtanih na zidovima izgledom kao naši današnji astronauti. Ne brini, prate i znaju to znanstvenici i mnogo toga nam i negovore. Sve to nije ništa novo.
    Sad sam se sjetio da sam ti obećao na početku i o Stipi Božiću i ispitivanju Crvenoga jezera. Gledao sam kako su pronašli podzemnu rijeku otvora 8x5m na dubini od sto metara (pa i o tome se baš ne priča, samo u užim krugovima – a ti bi htio slike od nečega što je zemljanima misterij) i da nisu imali sajli odvukla bi struja ronioce u nepoznato podzemlje. Nastavili su ići sve dok su imali sajli. Došli su ako se dobro sjećam do 160m i dna nije bilo na vidiku kao što je i službeno uređajima ustanovljena puno veća dubina.
    Oprosti, znam odem puno u širinu. Ali ovo su teme za ragovor,a ne za postove. More je informacija. Tko će ih sve zapamtiti.
    Kada čovjek uzme spoznaje znanstvene, proročke, svjedočanstva, Sveto Pismo i sl., slika je ljudskoga života na Zemlji puno drugačija od one obične (mladenačke) slike o životu.
    Dali (svi) izvori hipotetski lažu, nevjerujem.
    Npr. imaš djelo jednog američkog znanstvenika doktora psihologije koji se samo bavi ispitivanjima doživljaja ljudi za vrijeme kliničke smrti. Zanimljivo. Preporučujem.
    Ali uvijek se mora nama uplesti Sotona. Čovjek se bavi i hipnozom ljudi pa je došao do spoznaje koju naziva pozitivna regresija gdje ljudi pričaju pod hipnozom o bivšim životima.
    To je zloduh koji govori iz osobe. Nepostoje dva života na Zemlji za jednu osobu.
    Na sličan način su engleski znanstvenici hipnotizirali trudnicu i (oni su uvjerni) da su razgovarali sa djetetom u majčinoj utrobi. – Možeš misliti.
    To se često događa znanstvenicima. Odu previše u detalje pa onda nevide stvari u globalu, a usto ne prožimaju podatke sa drugih izvora (jer ih potcjenjuju) pa im je tako mnogo teže za shvatiti nešto.
    Još se jednom izvinjavam, sigurno sam te ugnjavio.
    Reći ćeš da sam dosadan. Oprosti.
    Sve najbolje želje. Bb
     
    P.S. Sada ću ti reći (jednom sam postavio to pitanje) kako su to ljudi na sliku i priliku Božju, a Svemogući bestjelesan, a mi ovakvi materijalni.
    Sveto Trojstvo i jedinstvo:
    Sveti Otac, Sveti Sin i Dug Sveti. – BOG
    Psiha, tijelo i duša. – ČOVJEK
     
    I ozbiljno govorim, čuvajte se Sotone, nije tip neprijatelja za potcjenjivanje. Opasan igrač. A tek kada utjelovljen dođe na vlast 42 tjedna… Svašta nas još čeka proživjeti.

    • slučajni prolaznik

     Taj specijalizirani program, da nije bio History? Mislim moguće i da je neki drugi, ali primjetio sam da se History neko vrijeme bavi (kad ne puštaju emisije o drvosječama) stvarima kao što su izvanzemaljci (za tebe vjerojatno demoni) koji su posjećivali stare civilizacije i glumili bogove. Rade emisije koje su zanimljive, ali po cijenu kvalitetnih dokaza.
     Jedan savjet, ne prihvaćaj olako (u svakom slučaju ostavljaš dojam kao da ih prihvaćaš olako) te informacije koje “procure” od “znanstvenika”. Naročito ne ako se spominju elektromagnetizam, Tesla i “energije”. 
     Inače znanstvenici uglavnom imaju drugačija objašnjenja za iskustva bliska smrti, a ta hipnotička regresija nije priznata kao baš najpouzdanija metoda prizivanja sjećanja (kao ni izvlačenje priznanja mučenjem). 
     Pozdrav!

     • miRamoR

      Hvala na sugestiji. Negledam gdje su drvosječe. Ovime neželim omalovažavati taj posao i ljude koji to rade.
      Zar su npr. novonastali podatci o uzroku potonuća nesuvisli.
      Nema razderotine na trupu broda kako je prije to bilo pravdano. Kada je to kamera snimila pod morem tek su onda počela prava ispitivanja i došlo se do toga da je brod (da je bio ispravno napravljen od čelika, a ne od lijvanog željeza sa zgurom) trebao proći udar sante leda neometano.
      Međutim, čovjek je čovjek, pohlepa samo pohlepa, biti najbrži, zaraditi. Eto uštedili su na jefinijem materijalu pa je završilo kako je završilo. Ovo je ukratko. Inače objašnjemo je i jasno. Neželim dosađivati.
      Ili kad su arhelozi tražili kako to u jednom evanđelju Isus je rođen u kući u drugom u štali.
      E kad su tek došli na lice mjesta pa kopali našli su da su se tada tako kuće radile. Gore kuća, dolje štala sa životinjama. I tada su shvatili da su obe informacije iako različite i naizgled kontradiktorne u biti obje istinite.
      Sve o.k. svatko neka sam filtrira podatke što misli da je istina a što ne. Slažem se, pošteno.
      Pozdrav.

     • miRamoR

      Izvinjavam se, mislio sam o Titaniku. Sorry.